Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 5 MB, v případě webové podatelny 50 MB. Žádost je ve formátu .xls, k vyplnění je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší.

Formulář žádosti:

Žádost o zvýhodněný regionální úvěr pro obce v Jihočeském kraji

Přílohy:

Příloha A - Popis projektu 
Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba) 
Příloha Z - Údaje o úvěrech a ostatních závazcích
Příloha C - obec DSO

Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají pobočky ČMZRB v Praze (podatelna)PlzniHradci Králové, Brně a regionální pracoviště v Českých Budějovicích.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z uvedených obchodních míst ČMZRB. Přílohy vyžadované v elektronické formě lze předat společně se žádostí na CD či USB disku, zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB s uvedením příslušné pobočky v předmětu zprávy.