Záruku za nabídku poskytujeme podnikatelům při vstupu do zadávacích / výběrových řízení. Snižujeme tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku u zadavatele daného zadávacího řízení či vyhlašovatele výběrového řízení.

ikona-pen-ze.png

Jakou záruku nabízíme?

 • za nabídku 
 • ve výši 50 tis. – 5 mil. Kč
ikona-stroj.png

O jaké zadávací / výběrové řízení může jít?

 • veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • jeho předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a/nebo stavebních prací
 • jeho zadavatelem / vyhlašovatelem je subjekt se sídlem v ČR
 • projekt bude realizován na území ČR
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele, kteří usilují o získání zakázky v zadávacím / výběrovém řízení, je-li vyžadováno poskytnutí jistoty za nabídku uchazeče o zakázku

Podrobná charakteristika produktu

 • výše záruky: minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč,
 • záruka je poskytnuta jako jistota v případě zadávacího / výběrového řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky,
 • záruka je poskytována v režimu podpory de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/20113) - podrobněji viz Veřejná podpora
 • záruka může být vydána v listinné nebo elektronické podobě.

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem zadávacího / výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a/nebo stavebních prací.

Za dodávku stavebních prací se považuje:

 • dodávka stavby,
 • rekonstrukce,
 • nástavby,
 • novostavby, atd.
 • vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

Příjemci podpory 

Malí a střední podnikatelé

Výhody produktu

Snížení vázanosti vlastních prostředků složených jako jistota u zadavatele / vyhlašovatele soutěže.

Podmínky poskytnutí produktu

 • projekt bude realizován na území České republiky;
 • nabídka se netýká ekonomických činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03);
 • klient předloží žádost o záruku za nabídku včetně příloh, formuláře jsou k dispozici zde;
 • klient předloží doklad o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo veřejné zakázky;
 • poskytnutá veřejná podpora nepřesáhne omezení dané pravidlem de minimis.

Další informace

Úplné znění Výzvy I programu VADIUM 2018 až 2023.

Informace a konzultace - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb_cz.


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

 
 
CAPTCHA Image Reload Image

 

b.png

mpo.jpg