Záruku za nabídku poskytujeme podnikatelům při vstupu do výběrových řízení. Snižujeme tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku u zadavatele daného výběrového či zadávacího řízení.

ikona-pen-ze.png

Jakou záruku nabízíme?

 • za nabídku do výběrového řízení
 • ve výši 50 tis. – 5 mil. Kč
ikona-stroj.png

O jaké výběrové řízení může jít?

 • jeho předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací
 • jeho vyhlašovatelem je subjekt se sídlem v ČR
 • projekt bude realizován na území ČR
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří usilují o získání zakázky ve výběrovém řízení

Podrobná charakteristika produktu

 • výše záruky: minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč,
 • záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky,
 • záruka může být vydána v listinné nebo elektronické podobě.

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového/zadávacího řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací.

Za dodávku stavebních prací se považuje:

 • dodávka stavby,
 • rekonstrukce,
 • nástavby,
 • novostavby, atd.
 • vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

Příjemci podpory 

Klient musí být podnikatelem s oprávněním podnikat na území České republiky.

Výhody produktu

Snížení vázanosti vlastních prostředků složených jako jistota u vyhlašovatele/ zadavatele.

Podmínky poskytnutí produktu

 • Projekt bude realizován na území České republiky;
 • klient předloží žádost o záruku za nabídku včetně příloh, formuláře jsou k dispozici zde;
 • klient předloží doklad o vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku nebo veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Další informace

informace a konzultace - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb_cz.


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

 
 
CAPTCHA Image Reload Image

 

b.png

mpo.jpg