Formulář žádosti:

Žádost o úvěr z RRF

Vzor žádosti je ve formátu .doc.

Přílohy:

Způsob a místo předložení:


Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.