Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. K vyplnění formulářů je třeba MS EXCEL 97 nebo novější.

Postup při přípravě žádosti viz Pokyny pro žadatele o úvěr v programu Úspory energie.

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Úspory energie

Přílohy k žádosti

Příloha PU - Projekt

Příloha AE - Údaje spolufinancující instituce
Příloha B - Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DMU - Prohlášení de minimis

Příloha CH - Charakteristika žadatele
Příloha MSP - Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha Z - Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Příloha C - Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha D - Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechny pobočky a regionální pracoviště ČMZRB.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.