Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů („PROHLÁŠENÍ“) – k dispozici zde.

PROHLÁŠENÍ musí být řádně vyplněno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat příjemce dotace a musí být doručeno ČMZRB vždy do 15 dní před termínem příslušné výplaty dotace.

Uvedený vzorový formulář provede po vložení všech údajů v části A a případně údajů v části B propočet výše úroků z podpořené části úvěru v poli C.

Formulář je ve formátu .xls. K vyplnění žádosti je třeba verze MS EXCEL 97 a vyšší verze.

Doporučený postup pro jeho použití je následující:

1.     Stáhněte formulář do svého PC.

2.     Vyplňte všechny požadované údaje.

Údaje o výši prvního podpořeného úvěru (pole A.1) a výši podpořené části prvního úvěru (pole A.2) převezměte z PROHLÁŠENÍ, které  jste obdržel v příloze dopisu ČMZRB ze dne 19.9.2014, jímž byla příjemcům dotace oznámena jejich povinnost předkládat PROHLÁŠENÍ pro splátky dotace splatné od 1.1.2015.

Údaje v části B PROHLÁŠENÍ vyplňujte pouze, pokud došlo k navýšení úvěru.

3.     Po vložení údajů podle předchozího bodu 2  provede vzorec ve formuláři automaticky výpočet úroků z podpořené části úvěru a zobrazí ho v části C.

Po zobrazení tohoto údaje formulář vytiskněte, podepište a v listinné podobě zašlete příslušné pobočce ČMZRB.