Podpory pro podnikatele: Úvěr, záruka

Sazba

vystavení dodatku ke smlouvě o příspěvku

500 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru

2 000 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce

2 000 Kč

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) včetně vystavení dodatku ke smlouvě o záruce 20 Kč

cena za prodloužení S-záruky s prodloužením doby ručení na další období
(doba prodloužení ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)

od 0,1 % p. a. do 0,3 % p. a. z hodnoty záruky

cena za prodloužení M-záruky s prodloužením doby ručení na další období
(doba prodloužení ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)

od 0,1 % p.a. do 0,3 % p.a. z hodnoty záruky

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

dle uzavřené smlouvy