Úrokové sazby pro zajišťovací vklady jsou stanovovány individuálně Odborem Treasury.