Název operace

Sazba

Úrokové sazby termínovaných vkladů klientů do 1 mil. Kč (min. vklad 10 tis. Kč):

1 měsíc

0,00 % p.a.

3 měsíce

0,00 % p.a.

12 měsíců

0,00 % p.a.

24 měsíců

0,00 % p.a.

předčasné ukončení TV

40 % z čistého úrokového výnosu (po odečtení příslušné daně srážkou)

 

U vkladů nad 1 mil. Kč je sazbu nutno konzultovat s Odborem Treasury.