Název operace

Sazba

úroková sazba pohledávek z úvěrů

úroková sazba restrukturalizovaného úvěru + 1 % p.a., minimálně však 5 % p.a.1)

úroková sazba pohledávek z plnění ze záruk

5 % p.a.

1) Pouze v případě splnění podmínek stanovených zvláštním vnitřním předpisem a na základě rozhodnutí banky.