č.

Název operace

Sazba

1.

úhrady (odchozí platby, storna)

550 Kč, popř. 20 EUR, 25 USD

2.

vedení devizového běžného účtu

zdarma

3.

zřízení a vedení internetového bankovnictví

zdarma

4.

došlé platby v cizí měně

zdarma

5.

poplatek za neuvedení čísla účtu příjemce ve formátu
IBAN u plateb v EUR směřujících do zemí Eurozóny

250 Kč, popř. 8 EUR

6.

depozitní operace – úroková sazba depozit v cizí měně

individuálně

7.

výpisy z účtu pravidelné i na vyžádání

zdarma

8.

hotovostní vklady a výběry

neprovádí se

9.

úročení účtu pro USD

 
 

a) kreditní úrok - stanovuje se v závislosti na výši zůstatku na účtu v následujících pásmech:

 
 

denní zůstatek:

 
 

do 550 000 USD

0 % p. a.

 

od 550 000,01 USD do 1 000 000 USD

0,01 % p. a.

 

od 1 000 000,01 USD

0,02 % p. a.

 

b) debetní úrok (úrok z prodlení)

7 % p. a.

10.

úročení účtu pro EUR

 
 

a) kreditní úrok - stanovuje se v závislosti na výši zůstatku na účtu v následujících pásmech:

 
 

denní zůstatek:

 
 

do 550 000 EUR

0 % p. a.

 

od 550 000,01 EUR do 1 000 000 EUR

0 % p. a.

 

od 1 000 000,01 EUR

0 % p. a.

 

b) debetní úrok (úrok z prodlení)

7 % p. a.

11.

ostatní měny

individuálně

Ceník obchodů a služeb obsahuje pouze ceny placené klientem.

Ceny a náhrady za úkony neuvedené v ceníku nebo za nestandardní obchody se sjednávají individuálně.

Služby v rámci Investičního bankovnictví jsou poskytovány pouze ústředím banky, Jeruzalémská 964/4, Praha 1.