Název operace

Sazba

úhrady (odchozí platby, storna)

550 Kč, popř. 20 EUR, 25 USD

došlé platby v cizí měně

zdarma

poplatek za neuvedení čísla účtu příjemce ve formátu
IBAN u plateb v EUR směřujících do zemí Eurozóny

250 Kč, popř. 8 EUR

depozitní operace – úroková sazba depozit v cizí měně

individuálně

úročení účtu pro USD

 

a) kreditní úrok - stanovuje se v závislosti na výši zůstatku na účtu v následujících pásmech:

 

denní zůstatek:

 

do 550 000 USD

0 % p. a.

od 550 000,01 USD do 1 000 000 USD

0,01 % p. a.

od 1 000 000,01 USD

0,02 % p. a.

b) debetní úrok (úrok z prodlení)

7 % p. a.

úročení účtu pro EUR

 

a) kreditní úrok - stanovuje se v závislosti na výši zůstatku na účtu v následujících pásmech:

 

denní zůstatek:

 

do 550 000 EUR

0 % p. a.

od 550 000,01 EUR do 1 000 000 EUR

0,01 % p. a.

od 1 000 000,01 EUR

0,02 % p. a.

b) debetní úrok (úrok z prodlení)

7 % p. a.

ostatní měny

individuálně


Služby v rámci Investičního bankovnictví jsou poskytovány pouze ústředím banky, Jeruzalémská 964/4, Praha 1.