Formulář žádosti:

Žádost o municipální úvěr

Vzor žádosti je ve formátu .xls.

Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.