Program: BEC 2

Sazba

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

úroková sazba úvěru

pevná nebo pohyblivá, výše stanovena individuálně podle aktuálních tržních podmínek

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta

2 000 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě
předčasného splacení úvěru

zdarma

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost
klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni prvního čerpání úvěru + 10% p.a.

poplatek za předčasné splacení úvěru

bez poplatku

poradenská činnost

zdarma