Ceník M-záruky v programu Záruka 2015 až 2023

Sazba

úrok z prodlení

9 % p. a.

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce

20 Kč