Program přináší drobným a malým podnikatelům (včetně začínajících) zvýhodněné úvěry k financování projektů realizovaných v Jihočeském kraji. Cílem je usnadnit realizaci podnikatelských projektů v regionu.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • s pevnou úrokovou sazbou,
 • do výše 1 mil. Kč, pro začínajícího podnikatele do 500 tis. Kč,
 • s dobou splatnosti až 6 let,
 • s dobou odkladu splátek jistiny až 12 měsíců.
ikona-stroj.png

K čemu lze úvěr využít?

 • pořízení zásob,
 • nákup strojů a zařízení,
 • nákup a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku.
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • drobní a malí podnikatelé působící např. ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, maloobchodě a velkoobchodě, energetice, dopravě a skladování, ubytovacích a stravovacích službách a dalších oblastech.

Podrobná charakteristika produktu

 • výše úvěru: až 1 mil. Kč, začínající podnikatel až 500 tis. Kč,
 • úroková sazba: pevná 4 % p. a.,
 • doba splatnosti: do 6 let od uzavření smlouvy o úvěru,
 • čerpání úvěru: po dobu 9 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 12 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • zajištění: vlastní směnka avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.

Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, ke dni podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru a nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč (resp. 1 mil Kč pro začínajícího podnikatele).

Příjemci podpory

Příjemci podpory jsou drobní malí podnikatelé splňující podmínky podle Definice MSP. Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě programu JIHOČECH.

Způsobilé výdaje

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení zásob a drobného hmotného majetku,
 • pořízení drobného nehmotného majetku.

Výdaje musí bezprostředně souviset s realizací podpořeného projektu. DPH příslušející ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí k nemovité věci pořizované v rámci podpořeného projektu je rovněž způsobilým výdajem.

Výhody produktu

 • příznivá úroková sazba,
 • podpora začínajících podnikatelů,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí produktu

Další informace

viz úplné znění Výzvy programu JIHOČECH; konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, dotaz lze zaslat i do e-mailové schránky info@cmzrb_cz.


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

 
 
CAPTCHA Image Reload Image

 

b.png
c.jpg