M-záruka za úvěr v programu INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB.

Formulář žádosti a příloh je obvykle ve formátu .xls. K vyplnění formulářů je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší verze.

Formulář žádosti:

Žádost o M-záruku v programu INOSTART

Přílohy:

Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s.

Přiloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)
   
Příloha DM - Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha - Souhlas manžela/manželky

Způsob a místo předložení:

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím České spořitelny, a.s. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Listinné přílohy žádosti dle bodu 3b) formuláře žádosti o M-záruku v programu INOSTART předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).