INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

Sazba

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

storno vystavené záruky na žádost klienta

2 000 Kč

cena za poskytnutí bankovní záruky
(doba ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)

0,1 % p. a. z hodnoty záruky

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

9 % p. a.

základní vstupní informace o službách banky

zdarma