Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. K vyplnění formulářů je třeba MS EXCEL.

Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o úvěr Expanze.

Žádost

(verze platná od 17. 9. 2018)

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Expanze

Přílohy k žádosti

Příloha PE - Projekt (verze platná od 17. 9. 2018)

 

Příloha AE - Údaje spolufinancující instituce

Příloha B - Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha DME - Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha GBE14 - Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha GBE17 - Prohlášení žadatele o příspěvek podle článku 17 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha CH - Charakteristika žadatele

Příloha MSP - Prohlášení žadatele o velikosti podniku

Příloha Z - Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

 

Příloha C - Ekonomická příloha (účetnictví)

Příloha D - Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.


logo-op-pik.png   mpo.jpg   2a.png