Program:      Energ

Sazba

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

úroková sazba úvěru

0 % p. a.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

bez poplatku

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

zdarma

úrok z prodlení

9 % p. a.

poradenská činnost

 

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

zdarma

výpisy z účtů obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)

 

a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě

zdarma

b) mimořádný výpis na žádost klienta

50 Kč

bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky

zdarma

bezhotovostní úhrada do zahraničí

 

a) měna EUR, resp. USD

550 Kč, popř. 20 EUR, resp. 25 USD

a) ostatní měny

individuálně