ČMZRB v uplynulých letech municipalitám nabízela několik úvěrových programů, jako např. vodohospodářský úvěr, municipální úvěr Obec a Mufis 2 a regionální úvěr financovaný z Fondu rozvoje měst Moravskoslezsko. Protože tyto produkty ještě dobíhají, přinášíme na této straně jejich aktuální ceníky.

Vodohospodářský úvěr

č.

Název operace

Sazba

1.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

2.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

3.

úrok z prodlení

24 % p. a.

Program Obec

č.

Název operace

Sazba

1.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

2.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

3.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

4.

úrok z prodlení

24 % p. a.

5.

poplatek za předčasné splacení úvěru

výše stanovena individuálně

Program Mufis 2

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

2.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

3.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10 % p. a.

4.

poplatek za předčasné splacení úvěru

bez poplatku

Úvěr z Fondu rozvoje měst Moravskoslezko

Název operace

Sazba

Úrok z prodlení

úroková sazba úvěru ke dni jeho prvního čerpání + 10% p. a.