Název operace

Sazba

úročení účtu

 

kreditní úrok

0,01 % p. a.

debetní úrok (úrok z prodlení)

24 % p. a.

poplatky účtované na konci kalendářního měsíce

 

a) vedení běžného účtu (paušální měsíční poplatek)

individuálně

b) u účtů s vyšší frekvencí pohybů za každou účetní položku (pokud je smluvně dohodnuto)

5 Kč

c) poplatek za každou prioritní platbu z účtu

10 Kč

zřízení a vedení internetového bankovnictví zdarma
výpisy z účtu pravidelné i na vyžádání zdarma

hotovostní výběry a vklady v bankovkách

 

a) do 200 000 Kč vč.

zdarma

b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč

100 Kč

c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč

200 Kč

d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč

500 Kč

e) nad 5 mil. Kč 700 Kč

hotovostní vklady v mincích

 

nad 50 kusů mincí setříděných podle nominálních hodnot

2 % z vkládané částky, min. 100 Kč

dodatečný poplatek za vedení účtu

 

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení SBÚ ve výši 0,12 % z Navýšených zůstatků1 k 31.12., pokud suma Zůstatků na SBÚ klienta k 31.12.2 daného roku překročí 30 000 000 Kč a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.

 

1 Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na SBÚ klienta k 31.12. a Průměrnými zůstatky3.

2 Zůstatky na účtech klienta k 31.12.: Suma konečných zůstatků na všech SBÚ klienta k 31.12. daného roku.

3 Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků (vždy stav ke konci příslušného měsíce) na všech SBÚ klienta od 1.1. do 30.11. daného roku . Výsledek bude navýšen o 10%.

Služby v rámci Investičního bankovnictví jsou poskytovány pouze ústředím banky, Jeruzalémská 964/4, Praha 1.