Dokumenty ke GEN-záruce

Žádost a pokyny pro žadatele o GEN-záruku

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB.

Formulář žádosti:
Žádost GEN-záruka

Přílohy, které vyplňuje žadatel:
Příloha PG – Projekt
Příloha AS – Údaje úvěrující banky
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích

Příloha C – Ekonomická příloha – účetnictví
Příloha D – Ekonomická příloha – daňová evidence

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha – Souhlas manžela/manželky

Přílohy, které vyplňuje rodinný podnik, jež je předmětem prodeje / převodu podílu:
Příloha B – Údaje RP o ekonomických vazbách žadatele
Příloha CH – RP charakteristika
Příloha Z – Údaje RP o úvěrech a ostatních závazcích

Způsob a místo předložení:
Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti
a) osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.
b) elektronicky nebo poštou

Size: XS SM MD LG XL XXL