Úvěr v programu Expanze

Bezúročný úvěr na rozvoj Vašeho podnikání

Od 30. 6. 2021 se program EXPANZE rozšiřuje o podporu projektů na obnovu podnikání po živelné katastrofě. Zvýhodněným úvěrem ČMZRB lze financovat pořízení (náhradu) či technické zhodnocení majetku, který byl poškozen či zničen.

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 1 – 45 mil. Kč,
 • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • splatnost až 7 let / až 10 let (je-li úvěr převážně určen na pořízení/rekonstrukci nemovitosti),
 • odklad splátek až 3,5 roku,
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč.

Obnova podnikání po živelné katastrofě

 • investiční úvěr na obnovu (náhradu) majetku poškozeného živelnou katastrofou
 • výše úvěru 500 tis. – 45 mil. Kč,
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
 • splatnost až 10 let,
 • odklad splátek až 4 roky.

Ostatní zvláštní podporované aktivity

 • výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč,
 • splatnost až 10 let,
 • odklad splátek až 4 roky,
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč.

Týká se projektů zaměřených na:

 • zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu,
 • efektivní využívání vody v průmyslu,
 • zpracování dřeva poškozeného kůrovcem,
 • podnikatelská centra,
 • materiálové a energetické využití odpadů,

a dále projektů realizovaných rodinnými podniky – pro ověření splnění definice rodinného podnikání žadatelem je vyžadováno osvědčení vydané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a zveřejnění daného podnikatelského subjektu v oficiálním seznamu rodinných firem na portálu MPO www.businessinfo.cz. Zaregistrovat svou rodinnou firmu můžete zde:

Registrace rodinných firem

K čemu můžete úvěr použít?

 • k pořízení strojů a zařízení,
 • k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.

V případě zvláštní podporované aktivity Obnovení podnikání po živelné katastrofě lze úvěrem ČMZRB lze financovat pořízení (náhradu) či technické zhodnocení majetku, který byl poškozen či zničen.

Pro koho je určen?

Malí a střední podnikatelé podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších.

V případě zvláštní podporované aktivity Obnovení podnikání po živelné katastrofě je úvěr určen pro malé a střední podnikatele, jejichž podnikání (majetek) bylo živelnou katastrofou poškozeno či přerušeno.

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, až 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
 • zajištění: stanoveno individuálně.

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze (viz Seznam spolupracujících partnerů).

Obnova podnikání po živelné katastrofě

Zvýhodněný úvěr se liší v těchto parametrech:

 • výše úvěru 500 tis. – 45 mil. Kč, až 90 % způsobilých výdajů projektu,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • splatnost až 10 let.

Zvláštní podporované aktivity

Zvýhodněný úvěr se liší v těchto parametrech:

 • výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • splatnost až 10 let

Jde o projekty zaměřené na zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu nové generace (NGA), efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování kalamitního dřeva poškozeného kůrovcem nebo zřizování, provoz podnikatelských center či materiálové, energetické využití odpadů a projekty rodinných podniků.

Finanční příspěvek

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje i finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru partnera ČMZRB v míře, v jaké byl úvěr partnera použit k úhradě způsobilých výdajů projektu.

Parametry příspěvku:

 • k úrokům od uzavření smlouvy o úvěru partnera ČMZRB do uplynutí 4 let (resp. 6 let u zvláštní podporované aktivity) od uzavření smlouvy o podpoře,
 • výše příspěvku:
  • až 15 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 4 mil. Kč (zvláštní podporované aktivity),
  • až 10 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 2 mil. Kč (projekty ve zvýhodněných regionech),
  • až 8 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 1 mil. Kč (ostatní regiony),
 • výplata v ročních splátkách nebo jednorázově.
Příjemci podpory

Malí a střední podnikatelé vyhovující Definici MSP a podmínkám Výzvy programu EXPANZE.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako regionální podporu podle článku č. 14 Nařízení Evropské komise č. 651/2014 – u některých zvláštních podporaných aktivit jen de miminis.

Finanční příspěvek na úhradu úroků lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako podporu pro malé a střední podniky podle článku č. 17 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou hrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu,
 • jsou doloženy příslušnými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory.

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci staveb,
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilý výdaj.

Finanční příspěvek

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru partnera ČMZRB vyčerpaného na:

 • pořízení strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí (včetně nezastavěných pozemků a daně z nabytí nemovitých věcí).

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem, pokud příjemce podpory nemůže nárokovat vrácení DPH (zejména není-li plátcem DPH). Pro pořízení pozemku jsou Výzvou stanoveny další podmínky.

Výhody produktu
 • posouzení žádosti o podporu bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru bez sankce.
Podmínky poskytnutí produktu
 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován v České republice, mimo území hl. města Prahy.
 3. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis, nebo maximální intenzitu veřejné podpory uvedenou ve Výzvě programu EXPANZE  (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).
Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Prohlédněte si příběhy podnikatelů, kteří využili program Expanzi pro růst svého podnikání.

Přejít na příběhy
Size: XS SM MD LG XL XXL