Průřezové informace

Legislativní definice malého a středního podnikání

Definice malého a středního podnikatele

Každý žadatel, který se rozhodne požádat o podporu v rámci programu, který nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., musí důkladně zvážit velikost svého podniku.

Některé programy totiž neumožňují podpořit velké podniky. Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

Primárně je nutné zaměřit se na počet zaměstnanců. Ten podnikatel, který zaměstnává více, jak 250 může mít v některých programech problém.

Zároveň při analýze velikosti podniku prověřte, jaké vazby máte na ostatní podnikatele. To znamená, že k Vašim zaměstnancům se budou přičítat zaměstnanci Vaši mateřské společnosti, případně i dalších právnických osob, případně živnostníků. Stejným způsobem se následně prověří i obraty těchto společností a suma majetku.

Kategorie velikosti jsou vymezeny v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků (Doporučení komise o definici MSP), k němuž byl zpracován tento Aplikační výklad.

Přehledně celou problematiku shrnuje Uživatelská příručka Evropské komise k definici MSP.

Vysvětlení k definici MSP

Pozadí boxu

Zde naleznete více informací k definici MSP.

Zjistit více
Size: XS SM MD LG XL XXL