Zpravodaj 3/2019

Bezúročně na inovace s naším programem INFIN

Malí a střední pražští podnikatelé s historií max. 7 let (tj. včetně začínajících), kteří plánují realizovat investiční projekt na území hlavního města Prahy, mohou od dubna letošního roku k jeho zafinancování využít bezúročný úvěr z programu INFIN.

Podmínkou je, aby takovýto projekt byl buď realizován inovativním podnikatelem (podrobněji viz box), nebo vykazoval prvek inovace (tj. využíval výsledků výzkumu, nebo díky investici vznikl nový či podstatně zlepšený produkt), nebo byl realizován v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Přičemž podnikatel musí působit v oblastech, jako je např. zpraco-vatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Začínající pražští podnikatelé a podnikatelé s krátkou historií (max. 3 roky) pak mohou k profinancování investičních projektů využít bezúročný úvěr ve výši 750 tis. až 3 mil. Kč, a to až na 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr má až 6letou splatnost včetně odkladu splátek na 2 roky.

Pokud podnikatel působí na trhu již delší dobu, tj. 3 až 7 let, může od nás získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 až 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto zvýhodněného financování je podmíněno spolufinancováním projektu komerčním úvěrem, který pokryje minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu.

Program INFIN je financován z Operačního programu Praha – pól růstu, je na něj vyčlěněno 400 mil. Kč a poběží do 31. prosince 2022. «

Inovativní podnikatel je ten, který splňuje alespoň 1 z následujících podmínek:

  1. investuje do výzkumu a vývoje (v posledních 3 letech min. 5 % provozních výdajů)
  2. je rychle rostoucím podnikatelem (navýšení obratu či počtu zaměstnanců meziročně o 20 %)
  3. v posledním roce investoval do výzkumu a vývoje min. 20 % hodnoty projektu, přičemž lze očekávat, že díky tomuto projektu dojde k dalšímu navýšení výdajů na výzkum a vývoj
  4. vynaloží min. 80 % rozpočtu projektu na vědu, výzkum a inovace
  5. v posledních třech letech získal dotaci na výzkum, vývoj a inovace
  6. v posledních dvou letech zaregistroval právo duševního vlastnictví, které bude v rámci projektu dále využívat

Podrobnosti o programu INFIN
Size: XS SM MD LG XL XXL