Výpis z obchodního rejstříku Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, vedený Městským soudem v Praze, vložka 1329, oddíl B - získáte klepnutím zde.