Kontakt pro sdělovací prostředky

telefon: 255 721 476
e-mail: tiskovecentrum@cmzrb_cz