Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., s účinností od 9. října 2018.

Stanovy_CMZRB_2014.pdf STANOVY-CMZRB_2018_1009.pdf (6,8 MB)