ČMZRB jako zaměstnavatel

Naši společnost tvoří lidé. Lidé, kteří zde každý den nechají kus sebe. Záleží nám na nich. A proto s nimi budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. Nebojíme se do nich investovat čas i peníze. Podporujeme jejich profesní i osobní rozvoj, dáváme jim prostor vyjádřit své názory. Naším cílem je být společností, která svým zaměstnancům poskytne práci, která je naplňuje, baví a rozvíjí, a zároveň vytváří prostředí, kde se cítí dobře.

1. Nabízíme jistotu a zázemí stabilní společnosti

Naše společnost je na trhu 25 let. Naším akcionářem je stát zastoupen třemi ministerstvy – Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Naším primárním cílem není vytvářet zisk, ale podporovat rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. A díky tomu jsme schopni vytvořit a zajistit stabilní pracovní prostředí pro naše zaměstnance.

2. Stavíme zkušenosti a mládí vedle sebe

Přestože řada z nás s bankou spojila kus svého života a pracuje tady více než patnáct let, jsou mezi námi i ti, kteří teprve před několika lety promovali a jsou tak na začátku své profesní kariéry. Tento věkový rozdíl využíváme ve vlastní prospěch. Na jedné straně zralost, zkušenosti a mentorství, na straně druhé svěží mysl, elán a nadšení. Díky tomu rosteme, nebojíme se změn a držíme krok s dobou.

3. Stáváme se moderní rozvojovou bankou

Naše společnost prochází obdobím transformace na národní rozvojovou banku. To znamená, že se stáváme bankou celé vlády a budeme aktivní ve všech oblastech, v nichž se stát v rámci své hospodářské politiky rozhodne využít návratnou formu podpory. Svou činností přispíváme ke konkrétní podobě nové finanční instituce, která ještě ve větší míře přispěje k růstu české ekonomiky.

4. Pomáháme podnikatelům

Jsme hrdí na to, že svou činností v naší bance přispíváme k plnění snů začínajících nebo již ostřílených malých a středních podnikatelů. Pomáháme financovat nejen rozjezd jejich firem, ale i projektů, které je posouvají dál a prostřednictvím nichž jsou konkurence-schopnější. Díky tomu přispíváme i k ekonomickému růstu naší země.

5. Podporujeme rozvoj a růst našich zaměstnanců

Vzdělávání a profesní rozvoj našich zaměstnanců jsou pro nás důležité. Proto máme možnost navštěvovat jazykové kurzy a absolvovat různá školení související s  pracovní náplní. Naši nadřízení navíc podporují naši osobní angažovat v tomto směru a vytváří plány našeho profesního rozvoje.

6. Dbáme na vyvážený poměr mezi časem stráveným prací a odpočinkem

Našim zaměstnancům se snažíme vytvářet příjemné pracovní prostředí a dbáme na to, aby měli dostatek času i na svůj osobní život a odpočinek. Nabízíme jim proto týden dovolené navíc, zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodiny za týden a časovou flexibilitu. V zaměstnání jsme všichni od devíti do půl třetí, zbytek pracovní doby si pak určujeme každý podle svých potřeb.

7. Nabízíme užitečné benefity

Všem zaměstnancům přispíváme na stravování, životní pojištění a penzijní připojištění. Podporujeme také rodiny s dětmi, a proto pro ně máme při narození potomka připraven finanční příspěvek. Ti, co sami pečují o dítě ve věku do 15 let, a těhotné ženy mohou využít v každém čtvrtletí jeden den placeného volna navíc. Všem zaměstnancům rovněž nabízíme zvýhodněné bankovní produkty.

8. Záleží nám na zdraví

Každý zaměstnanec má možnost v rámci benefitů využívat zdarma našeho praktického lékaře, který pro nás zajišťuje pracovněprávní služby. Zároveň všem nabízíme možnost jednou do roka bezplatně absolvovat i preventivní prohlídku zraku na špičkovém pracovišti u našeho očního lékaře. Každý zaměstnanec má nárok na tři placené dny, tzv. „sick days“, které může využít v průběhu roku, když se necítí dobře, a to aniž by si musel dojít k lékaři pro neschopenku.

9. Přispíváme na volnočasové aktivity

Protože je pro nás důležitá spokojenost našich zaměstnanců i mimo pracovní dobu a pracovní prostředí, přispíváme na jejich volnočasové aktivity. Podporujeme sport, kulturu, odpočinek i vzdělávání. Máme zde zaveden tzv. cafeteria systém, takže je na každém, jestli se rozhodne prostředky využít na nákup roční permanentky do fitness centra či divadla nebo vyrazí na dovolenou k moři či bude navštěvovat jazykový kurz.

10. Jsme otevření a vytváříme inspirativní prostředí

Příjemné pracovní prostředí je pro nás základ, a proto jsme k sobě vstřícní a připravení si kdykoliv vzájemně pomoci. Předáváme si zkušenosti, respektujeme jeden druhého a přijímáme odlišný názor. A ač náplní každého z nás je něco jiného, pracujeme jako tým. Protože jedině tak můžeme dosáhnout úspěchu a růst.

11. Trávíme spolu čas

Pěstovat přátelskou kulturu uvnitř naší společnosti nám pomáhají také různá neformální setkání, která každoročně pořádáme. Počínaje sportovními aktivitami, jež většinou vzniknou jako spontánní nápad některého z kolegů, konče u vánočních večírků či jiných společných firemních akcí. A když je čas i chuť, tak někteří z nás po práci společně vyrazí za kulturou, anebo si zajdou jen tak posedět.