Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů, zejména v oblastech malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a v dalších sektorech ekonomiky.

Byla založena v roce 1992. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Je řízena tříčlenným představenstvem a devítičlennou dozorčí radou.

Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
  • zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk za bankovní úvěry a dotací na úhradu úroků z úvěrů poskytnutých na podporu oprav bytových domů jejich vlastníkům či spoluvlastníkům a dalších podpor bydlení poskytnutých v minulých letech.

Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

Auditorem banky je společnost KPMG Česká republika s.r.o.

Základní ukazatele činnosti banky

 

jednotka

2013

2014

2015

2016

2017

Úhrn aktiv

mil. Kč

98 042

127 337

30 999

27 612

23 436

Cizí zdroje

mil. Kč

93 591

122 642

26 124

22 253

18 350

Vlastní kapitál

mil. Kč

4 451

4 695

4 875

5 359

5 086

Základní kapitál

mil. Kč

2 132

2 132

2 132

2 632

2 632

Zisk po zdanění

mil. Kč

348

262

196

28

29

Portfolio záruk

mil. Kč

18 129

17 900

19 926

18 922

18 622

Kapitálová přiměřenost

%

16,0

17,1

18,5

19,9

21,5

Průměrný stav zaměstnanců

osob

216

211

209

209

214

Pobočky

počet

5

5

5

5

5

S námi je to snazší