Informace pro akcionáře podle zákona č. 90/2012 Sb., budou zveřejněny dle aktuálního vývoje.