Publikace

 

Obsah

 

Vydáno

 

REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce 07 / 16
REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji 03 / 15
ZÁRUKA záruky za úvěry pro podnikatele 2015-2023  07 / 15
ZÁRUKA záruky za úvěry pro podnikatele 2015-2023 02 / 15
REVIT zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji 01 / 14
ZÁRUKY záruky za úvěry pro malé podnikatele 01 / 14
REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji 03 / 13
ZÁRUKY záruky za úvěry pro malé podnikatele 06 / 12
NOVÝ PANEL program na podporu oprav bytových domů 02 / 12
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 12
ZÁRUKA záruky za úvěry pro začínající podnikatele 06 / 11
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 11
ZÁRUKA zvýhodněné záruky pro malé a střední podnikatele 03 / 10
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 10
ZÁRUKA záruky za investiční úvěry pro rozvoj podnikání 01 / 10
START zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem 01 / 10
ZÁRUKA záruky za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele 11 / 09
ZÁRUKA záruky za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele 09 / 09
INFORMACE O PRODUKTECH zvýhodněné záruky a úvěry pro malé a střední podnikatele 06 / 09

NOVÝ PANEL

program na podporu oprav a modernizací bytových domů

05 / 09
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 03 / 09
ZÁRUKA záruky za investiční úvěry pro rozvoj podnikání 02 / 09
PANEL souhrnné informace o poskytování zvýhodněných záruk za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL 12 / 08
M-ZÁRUKA program zvýhodněných M-záruk pro malé a střední podnikatele na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy 04 / 08
ZÁRUKA souhrnné informace o zárukách pro malé a střední podnikatele 01 / 08

OBEC

souhrnné informace o poskytování dlouhodobých municipálních úvěrů z programu OBEC 08 / 07

 

Finanční nástroje

 

finanční nástroje podpory MSP v Operačním programu Podnikání a inovace 08 / 07


Program PANEL


program zvýhodněných záruk za úvěr nebo dotace na úhradu úroků

07/ 07

Program START

program podpory začínajících podnikatelů na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy

07 / 07

Program PROGRES

program podřízených úvěrů pro malé a střední podnikatele na České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy

07 / 07

Program ZÁRUKA

program zvýhodněných záruk pro malé a střední podnikatele na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy

07 / 07

Informace o produktech

souhrnný přehled produktů banky v roce 2007

07 / 07

Program TRH

program bezúročných úvěrů a zvýhodněných záruk pro malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy

03 / 07

Program na podporu oprav bytových domů

souhrnné informace o poskytování zvýhodněné záruky za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL

01 / 07

Program na podporu oprav bytových domů

souhrnné informace o poskytování zvýhodněné záruky za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL

06 / 06

Program dlouhodobých úvěrů na financování infrastruktury obcí

souhrnné informace o poskytování dlouhodobých úvěrů z programu OBEC

02 / 06

Zvýhodněné úvěry v OPPP

souhrnné informace o poskytování zvýhodněných úvěrů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

01 / 06

Podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele

souhrnná informace o poskytování podřízených úvěrů

01 / 06

Zvýhoděné záruky pro malé a střední podnikatele

souhrnné informace o poskytování záruk za bankovní úvěry, kapitálový vstup a návrh do obchodně veřejné soutěže v programu ZÁRUKA

01 / 06

Informace o produktech

přehled programů na podporu malých a středních podnikatelů z prostředků struktrurálních fondů a prostředků státního rozpočtu na období 2006

01 / 06

Informace o bance

poslání ČMZRB, hlavní činnosti, klienti a partneři, cíle a záměry, a poskytované bankovní služby

05 / 05