Každý zaměstnanec má možnost v rámci benefitů využívat zdarma našeho praktického lékaře, který pro nás zajišťuje pracovněprávní služby. Zároveň všem nabízíme možnost jednou do roka bezplatně absolvovat i preventivní prohlídku zraku na špičkovém pracovišti u našeho očního lékaře. Každý zaměstnanec má nárok na tři placené dny, tzv. „sick days“, které může využít v průběhu roku, když se necítí dobře, a to aniž by si musel dojít k lékaři pro neschopenku.