V průběhu celého výběrového řízení jsme s vámi neustále v kontaktu - osobně, telefonicky, e-mailem. Odpovídáme všem kandidátům, kteří na nabízenou pozici reagovali, ať už byli na výběrové řízení pozváni, či ne. Prodleva mezi zasláním životopisu a obdrženou odpovědí se liší v závislosti na délce výběrového řízení a počtu obdržených životopisů. Vždy se ale snažíme při obsazování pracovních míst vyvíjet aktivní přístup, protože i v našem zájmu je, aby výběrové řízení netrvalo příliš dlouho.