Pro výběr kandidátů používáme nejčastěji tyto nástroje: telefonický a osobní pohovor, odborný test, případová studie a psychometrický test.