Naše společnost prochází obdobím transformace na národní rozvojovou banku. To znamená, že se stáváme bankou celé vlády a budeme aktivní ve všech oblastech, v nichž se stát v rámci své hospodářské politiky rozhodne využít návratnou formu podpory. Svou činností přispíváme ke konkrétní podobě nové finanční instituce, která ještě ve větší míře přispěje k růstu české ekonomiky.