Naše společnost je na trhu 25 let. Naším akcionářem je stát zastoupen třemi ministerstvy – Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Naším primárním cílem není vytvářet zisk, ale podporovat rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. A díky tomu jsme schopni vytvořit a zajistit stabilní pracovní prostředí pro naše zaměstnance.