Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu je s účinností od 15. 3. 2010 rozšířen okruh projektů, které mohou využít pro získání bankovního úvěru podporu ve formě zvýhodněné záruky. Jedná se o projekty v oblasti obchodní činnosti, ubytování, služeb a v některých dalších oborech.

Novelizovaný text programu zvýhodněných záruk (Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA -záruky za provozní úvěr), včetně vymezení podporovaných činností, formulářů žádostí o záruky a další informace k jejich podávání budou zveřejněny na webové stránce Českomoravské záruční a rozvojové banky (www.cmzrb.cz) dne 12. 3. 2010.