Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové kolo přijímání žádostí měst a obcí ČR (s výjimkou hl. m. Prahy a statutárních měst) o úvěry z Regionálního rozvojového fondu (RRF).

Nové žádosti o úvěry RRF začne Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s., přijímat od 1. 6. 2008. Tyto úvěry budou poskytovány k financování projektů rozvoje infrastruktury měst a obcí, a to i v případech, kdy vybudovaná zařízení budou využívána nepodnikatelskými subjekty. Lze je využít také pro financování projektů, na které jsou žádány dotace ze strukturálních fondů a tyto dotace následně využít pro předčasné splacení úvěrů.

Další informace o úvěrech z RRF viz:
- výzva k předkládání žádostí o úvěry z RRF v rámci nového kola vyhlášeného dne 1. 5. 2008,
- příručka pro podání žádosti o úvěr,
- žádost o úvěr z RRF.