Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., obnovila s účinností od 2. 4. 2012 příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele v Jihočeském kraji.

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci registrovaní jako poplatníci daně z příjmu na finančním úřadě a disponující oprávněním k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti mohou získat zvýhodněný regionální úvěr ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p. a. Úvěr může být použit na pořízení investic či nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, stravování a řadě dalších činností.

Pro letošní rok je tento program rozšířen o možnost poskytování zvýhodněných úvěrů též obcím na území Jihočeského kraje. Výše úvěru je až 2 mil. Kč se splatností maximálně 10 let a pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru. Může být vynaložen na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákupu pozemků a zpracování související projektové dokumentace.

Veškeré informace včetně formuláře žádosti o regionální úvěr jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.