Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., obnovuje s účinností od 1. 3. 2011 příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji. Program je realizován ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Úvěry jsou poskytovány až do výše 1 mil. Kč s dobou splatnosti až 5 let a s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Úvěr může být použit na pořízení investic či nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, stravování a řadě dalších činností.