Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., obnovuje s účinností od 15. 2. 2010 příjem žádostí o poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji. Program je realizován ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Podrobné informace viz program.

Formuláře žádostí naleznete zde.