Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 12. 12. 2013 Výzvu I programu REVIT. Program je zaměřen na oživení a rozvoj podnikatelských aktivit na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování zvýhodněných úvěrů.

Žádosti o úvěry začne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., přijímat od 2. 1. 2014. Více informací naleznete v tiskové zprávě ministerstva, která je k dispozici zde.

Podrobné informace k úvěrům včetně formulářů žádostí a pokynů pro žadatele jsou dostupné na https://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/program-zvyhodnenych-uveru-pro-male-podnikatele-revit.