S účinností k 13. březnu 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu II v rámci úvěrového programu PROGRES. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., přijímá žádosti o tento typ úvěrů od 16. 3. 2009.