Dne 13. 2. 2009 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu text Výzvy II k podávání žádostí o záruky v programu ZÁRUKA viz www.mpo.cz.

Formuláře žádostí o záruky a další související dokumenty budou zveřejněny na www.cmzrb.cz dne 17. února 2009. 

Počínaje dnem 13. 2. 2009 je možné využít záruku v programu ZÁRUKA k získání úvěrů na projekty, u nichž je předkládána žádost o dotaci v programech Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace - Projekt, Potenciál, Prosperita, Školící střediska a Nemovitosti.