Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., vydala nové číslo bankovního Zpravodaje.