Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., vydala další číslo bankovního Zpravodaje.