Z důvodu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byla v přehledu příloh níže uvedených žádostí provedena změna ve vymezení dokladů, kterými je možno prokazovat oprávnění k podnikatelské činnosti. Změny byly provedeny s účinností od 25. srpna 2008 v těchto žádostech:

  • Záruka za návrh do výběrového řízení

  • Zvýhodněný regionální úvěr v Jihočeském kraji

  • M-záruka v programu PANEL

  • P-záruka v programu PANEL