Záruky na základě žádostí podaných po 1. 1. 2012 jsou poskytovány pouze jako podpora malého rozsahu (de minimis). Vlastník bytového domu může v tomto režimu získat v celkovém součtu záruky dosahující přibližně 35 mil. Kč, a to souhrnně za  letošní kalendářní rok a dva roky předchozí, pokud je jeho účetní období totožné s kalendářním rokem.

Podmínky záruk zůstávají beze změny, tj. výše záruky až 80 % jistiny úvěru. Žádost o záruku musí být doporučena Poradenským a informačním střediskem. Seznam těchto středisek je dostupný prostřednictvím www.cmzrb.cz.