S účinností od 1. 9. 2007 byla povinnost předložit jako součást žádosti o podporu průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. nahrazena povinností předložit zprávu o energetickém auditu budovy podle § 9 odst. (1) zákona č. 406/2000 Sb. V této souvislosti dochází i ke změně přílohy A žádosti o záruku/dotaci v programu PANEL.

Zpráva o energetickém auditu budovy nebo dříve používaný energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených Vyhláškou č. 291/2001 Sb. se předkládají, spolu s další dokumentací stanovenou textem programu PANEL, poradenskému a informačnímu středisku (PIS), pokud se oprava panelového domu týká úspor energií.